Spørsmål og svar

SLIK FUNGERER HELDAGS- OG MODUL-KURS ?

HELDAGS-KURS: Ved de fleste arrangementene deles deltakerne inn i 4 grupper, les mer her.
MODUL-KURS: Trinnbasert system hvor du blir flyttet opp i modulene av instruktørene, les mer her.

HVOR ER VI?

Kartlinker til steder vi har våre kurs.

DATO FOR UTLEGGING AV KURS?

Gardermoen modul 1-3 og Rudskogen modul 4-7 legges ut for salg på MC-A sin nett-side. Dato og tid vil annonseres på våre Facebook-sider. Hvis kurset du søker ikke ligger på forsiden etter annonsert dato er det utsolgt,  avbestillinger legges fortløpende ut for salg. Påmeldingen kursplasser hos oss er bindende, og ved fravær blir ikke kursavgiften refundert.

BYTTE DATO?

Ønsker man å bytte kjøpt kurs i modul 1-7 til en annen dato, må kurs først avbestilles av deltager (inntil 14 dager før kursstart), og deretter må man selv kjøpe ny kursplass på ønsket dato.

BESTILLING?

For å kjøpe kurs MÅ man være medlem. Ingen unntak. Se våre priser. Påmeldingen kursplasser hos oss er bindende, og ved fravær blir ikke kursavgiften refundert.

MEDLEMSKAP?

Alle priser er inkl. MVA.
Medlemskap gjelder kalenderår, altså 1. januar t.o.m. 31. desember i inneværende år.
Hovedmedlem: Kr. 550,-
Familiemedlemmer: Kr. 275,-
Ungdom mellom 16-18 år med førerkort for klasse A1: Gratis
Hos oss tegnes medlemskap her:  www.mc-a.no/bli-medlem

REFUSJON?

Kursplasser hos oss er bindende, og ved uteblivelse blir IKKE kursavgiften refundert. Kursplasser er personlige og kan ikke overføres/selges til andre.

Medlemskap: Betalt medlemskap gjelder for ett (1) kalenderår (1. januar t.o.m. 31. desember) og er IKKE refunderbart.

M1-7: Vi refunderer 100% av dine utlegg inntil 14 dager før kursdato. Bestiller du i feil modul og det er under 14 dager til kursdato, vil du IKKE få refusjon og vi kan IKKE flytte deg til en annen kursdato eller til en annen modul på gjeldende kursdato.

Heldagsarrangement: Vi refunderer 50% av dine utlegg inntil 35 dager før kursdato.

Til informasjon: Hvis vi må avlyse et arrangement på grunn av værforhold, og vurdert ut fra sikkerhetshensyn, vil vi kun refundere 50% av kurspris. Reiseforsikring dekker normalt sett utlegg ved sykdom eller lignende ved heldagsarrangement også innenlands.

OMSETTING AV KURSPLASS?

Kursplassene er personlige og kan ikke omsettes/overdras til andre.

VENTELISTER?

Vi har ingen ventelister.

FØRERKORT?

Deltager må ha gyldig førerkort på motorsykkel for å delta på MC-Akademiet Norge sine kurs.

FORSIKRING?

MC-Akademiet Norge sine kurs er godkjent av flere forsikringsselskaper, slik at du som medlem hos oss kan være trygg på at din MC-forsikring gjelder ved deltagelse på våre kurs. IF-Forsikring, Gjensidige, Storebrand, JBF, Tryg er eksempel på selskap som har godkjent MC-Akademiet Norge sine kurs, ta kontakt med ditt forsikringsselskap hvis du er usikker.

«DROPIN»?

Hvis du ikke har fått kjøpt plass via nettbutikken her, kan det noen ganger likevel være tilgjengelige plasser i modulene på gjeldende dag. Ved innsjekk, vil det være et kø-system for de aktuelle plassene, og betalings mulighet på stedet (Vipps). Du MÅ være medlem for å benytte deg av dette.

OPPMØTE/REGISTRERING?

Gå inn på gjeldende bane/arrangement .

OPPGRADERING TIL HØYERE MODULER/GRUPPER?

Eksempelvis så MÅ Modul 4 gjennomføres før oppgradering til Modul 5 osv. Deltakerne vil flyttes opp/ned i modulene/gruppene ut fra den enkeltes egenmestring/utvikling. Det er ingen automatikk i at man neste gang kjører i den høyere modulen/gruppen. Dette er det til enhver tid instruktørene som har ansvaret for og tar avgjørelser i forhold til. Det er IKKE mulig å bestille en høyere Modul enn den man til enhver tid er kvalifisert for. Dialog med instruktører er essensielt i denne utviklingen. Plassering innenfor modulene er tilfeldig og vil ikke bli endret for at noen skal kunne kjøre sammen med en deltager de ønsker å kjøre med.

KAPASITET PÅ KURS?

Angående kapasiteten på våre kurs, for at vi skal kunne ha god kvalitet på kursene både når det gjelder oppfølging fra instruktører og kjøretid på banen, er det naturlig nok begrenset hvor mange som kan delta og som til enhver tid kan kjøre samtidig. Dette også av sikkerhetsmessige hensyn.

STØYKONTROLL?

Alle blir støykontrollert. Sjekk gjeldende arrangement hva maks-grensen er for å kunne delta. Det må benyttes originalt eksosanlegg, eller erstatnings anlegg med DB-killer. For høy lyd gir ingen rett til refusjon av kurs. Støymåling av motorsykkel – Rudskogen.

ULYKKER?

Det vil til enhver tid være ambulansepersonell på alle våre banekurs.

TEKNISK SJEKK?

Alle motorsykler som skal brukes på våre kurs må være i forsvarlig teknisk stand, og det er den enkelte deltakers ansvar å sørge for dette før oppmøte til kurs. Vi oppfordrer derfor alle til å gjennomføre jevnlig teknisk kontroll på sykkelen sin.

En teknisk kontroll bør minimum inneholde følgende:

Våre instruktører vil kontrollere alle motorsykler før kursstart, og dersom det avdekkes tekniske feil vil sykkel og deltaker ikke tillates ut på banen før feilene er rettet. Avvisning fra kurs som følge av tekniske feil/mangler gir ikke rett til refusjon/reduksjon i kursavgiften.

DEKKSALG/-SERVICE?

Vi gjør vårt beste for å bistå med dekkomlegging, dekksalg og mindre reparasjoner på Rudskogen Motorsenter Helg, Vålerbanen Trafikksenter Helg og Arctic Circle Raceway Uke (Mo i Rana) gjennom avtale med renommert firma.

DEKKVARMERE?

Dekkvarmere er ikke tillatt.

KAMERA?

GoPro-lignende kamera er ikke tillatt.

MAT OG DRIKKE?

Ta gjerne med mat og drikke hvis ikke annet er opplyst om på gjeldende arrangement.

SMITTEVERN?

Det tas forbehold om Corona-pandemien og de til enhver tid gjeldende pålegg og smittevernstiltak fra myndighetene!

REGNVÆR?

Hvis været gjør at et arrangement evt. må avsluttes tidlig, gir ikke dette grunnlag for refusjon.

FOTOGRAFER?

Vi forsøker å stille med fotografer på arrangementene våre. Disse er ikke ansatt av MC-A Norge. Fotografer som har stilt og stiller på våre arrangement (men ikke begrenset til):