Kontakt informasjon

MC AKADEMIET/MC-A NORGE
Organisasjonsnummer:  926 304 836

MC-Akademiet Norge skal drive frivillig kurs i håndtering av motorsykler i  uhellsforebyggende øyemed. Her vil du i trygge omgivelser få muligheten til å videreutvikle dine kjøreferdigheter, og å lære egne ferdigheter og potensiale, og din egen MC å kjenne, under veiledning av våre instruktører.

Spørsmål: medlemmer@mc-an.no

Styreleder: Tormod Nyberg
Operativ leder: Thor Henning Løvberg
Fagleder: Rehan Ahmad
Samfunnskontakt: Marius Eriksen


Gardermoen – torsdager (se under arrangement)
Leder: Thomas Seiersten


Rudskogen – mandager (se under arrangement)
Leder: Tormod Nyberg
Nestleder: Bård Mjanger