Personvernerklæring

Innledning

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger MC-Akademiet Norge (MC-A) er behandlingsansvarlig for. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Behandlingsansvar

MC-A er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene MC-A er behandlingsansvarlig for. Dersom du har spørsmål til denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss via kontaktskjema.

Når samler vi inn personopplysninger?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

Vi kan også motta opplysninger om deg fra andre i følgende tilfeller:

Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler aldri inn såkalt særlige kategorier personopplysninger (sensitive personopplysninger).

Opplysninger du selv gir til oss

Når du registrerer deg på vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester eller sosiale medier du gir oss tilgang til.

Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre

Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:

Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleser. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-ID, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene, samt hvilke funksjoner du har brukt på sidene.

Opplysninger vi får fra andre kilder

Vi kan motta opplysninger om deg hvis du bruker noen av de andre tjenestene vi tilbyr på dette nettstedet. Vi samarbeider også tett med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, leverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, søkemotorer og kredittopplysningsbyråer) og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.

Automatiske vurderinger

Gjennom analyse av dine kjøp og atferd kan det utledes automatisk kategorisering av deg som kunde.

 

Hva brukes opplysningene til?

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

For å levere og forbedre tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og om relevant, for å kunne betale for tjenester. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

For å tilpasse tjenestene, gi deg anbefalinger og relevant markedsføring

Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter og tjenester du har brukt eller kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

For å forbedre digital kommunikasjon og annonsering

Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering. Ved å opprette en profil hos oss godtar du målrettet annonsering gjennom programmatiske kjøp og målrettet annonsering gjennom sosiale medier der din persondata vil benyttes i kjøp av slik annonsering.

For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender

Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

For å forhindre misbruk av tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

 

Deling av opplysninger

MC-A deler i noen tilfeller personopplysninger med andre selskaper som utfører tjenester på våre vegne. Dette er først og fremst for å gi deg en tryggere og bedre handleopplevelse. Her er de viktigste eksemplene:

Når andre utfører tjenester på våre vegne

For eksempel web- og markedsføringsbyråer til å drifte nettbutikken og vise deg målrettet markedsføring, samt lage kampanjer. Disse har ikke lov til å bruke disse personopplysningene til noe annet enn til å utføre tjenester for MC-A.

Lovbrudd

Ved mistanke om lovbrudd vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

 

Sikring av personopplysninger

For å kunne sikre personopplysningenes integritet, konfidensialitet og fullstendighet, har vi implementert hensiktsmessige preventive og korrigerende sikkerhetstiltak. Tiltakene er av både teknisk og organisatorisk art, og bidrar samlet til å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

 

Særlig om markedsføring i e-post og SMS

Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, via e-post, telefon, SMS og sosiale medier.

Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et eksplisitt samtykke til dette. Dine personopplysninger kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldingsfunksjonen i e-postene/SMS-ene.

 

Kameraovervåking

Rudskogen Motorsenter og KNA Sokndal Raceway benyttes kameraovervåking som et virkemiddel for å øke sikkerheten for deg som deltaker. Kameraene benyttes i «race control» og håndteres av personell fra MC-Akademiet Norge på våre arrangementer. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle personopplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigede interessen er at slik kameraovervåking reduserer responstiden ved uhell og ulykker, og bidrar dermed til å ivareta den fysiske sikkerheten til våre deltakere.

 

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss epost via kontaktskjema på denne siden.

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Du kan be om å få vite følgende:

Du har rett til å få en kopi av alle opplysningene dine – også elektroniske spor, metadata og hvilke personprofiler du er tildelt. Dersom henvendelsen senes elektronisk, skal kopien også være elektronisk og i et vanlig filformat. MC-A skal gi deg innsyn uten ugrunnet opphold og normalt senest innen en måned.

Vi gjør oppmerksom på at selv om innsynsretten er kostnadsfri, kan vi likevel be om et rimelig administrasjonsgebyr. Dersom kravet om innsyn er klart grunnløst eller overdrevent, kan vi også nekte å gi innsyn og/eller kreve et administrasjonsgebyr. MC-A må i tilfelle kunne dokumentere hvorfor kravet er grunnløst eller overdrevent.

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende dersom du oppdager at vi behandler opplysninger om deg som er uriktige. Du må kunne sannsynliggjøre at opplysningene er uriktige og hva som er korrekt.

Sletting av personopplysninger

Med mindre et av unntakene nedenfor gjelder, kan du kreve sletting av opplysningene dine i følgende tilfeller:

Retten til å kreve sletting gjelder ikke i følgende tilfeller relevant for MC-A sin virksomhet:

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette kan du kreve dersom

Du kan også bruke retten til begrensning for å hindre at personopplysningene dine slettes. Det gjelder i disse tilfellene:

Når behandlingen av personopplysninger er begrenset, skal MC-A lagre opplysningene, men ikke bruke dem til noe uten ditt samtykke.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. En slik protest kan gjøre at MC-A ikke lenger kan bruke personopplysningene dine. Med mindre opplysningene også behandles til andre formål som du ikke kan eller vil motsette deg, skal de også slettes.

Retten til å protestere gjelder ikke i følgende tilfeller:

Retten til å protestere gjelder heller ikke dersom MC-A kan vise at tungtveiende grunner går foran protesten din. I denne vurderingen kan det noen ganger ha noe å si hvordan behandlingen av personopplysninger påvirker deg.

 

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig

 

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si i fra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Vi har alltid taushetsplikt dersom du ønsker å si fra om noe i fortrolighet.

Du kan også klage på vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.